back

Finančný manažér

Information about job
 • Job location:
  Bratislava region, Slovak Republic
 • Job location - more information:
  RF, spo. s.r.o., Továrenská 15, 901 01 Malacky
 • Professional area:
  Production
 • Salary offer (brutto):
  4000 - EUR, mesačná mzda (brutto)-základná zložka
 • Príplatky, bonusy, benefity:
  - služobné auto, telefón, notebook i na súkromné účely
  - motivujúci systém finančného ohodnotenia
  - práca v medzinárodnej spoločnosti
  - možnosť nastavovať nové procesy
  - ročný bonus
 • Start date:
  Open to negotiation
 • Type of work agreement:
  Full-time
 • Job description, rights and responsibilities:
  - spolupráca s materskou spoločnosťou a vedením spoločnosti pri vytváraní a implementácii finančnej stratégie
  - rozvoj a kontrola všetkých stratégií, procesov, systémov a zabezpečenie efektívnej evidencie dát a analýzy so zodpovedajúcim spôsobom reportingu všetkých finančných akcií a záležitostí
  - koordinácia pravidelného výkazníctva, konsolidácia jednotlivých obchodných oblastí
  - dozor nad bezchybným a včasným zasielaním všetkých bilancií, finančných reportov a analýz
  - pravidelná kontrola dodržiavania zmlúv/dohôd dohodnutých s úverovými inštitútmi
  - monitoring bilancií, analýz ziskovosti, daní a ostatných relevantných finančných záujmov
  - rozvoj a sledovanie tvorby a čerpania rozpočtov
  - analýza a koordinácia opatrení, ktoré vedú k zlepšeniu manažmentu nákladov
  - hlavný partner pre banky, daňových kontrolórov, právnych poradcov a vedenie spoločnosti vo všetkých finančných a právnych otázkach
  - cieľovo orientované vedenie a motivovanie podriadených
Job requirements
 • Education requirements:
  graduate degree
 • Language skills requirements:
  • English - advanced
 • Computer skills requirements:
  • MA Outlook - advanced
  • MS Excel - advanced
  • MS Word - advanced
  • MS PowerPoint - advanced
 • Required experience :
  1-2 years
 • Personality abilities and skills:
  - výborné komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
  - flexibilita
  - vysoká miera zodpovednosti
  - snaha získavať nové poznatky jednak z odbornej oblasti, ale aj z podnikania
  - preukázateľná predchádzajúca pracovná skúsenosť na obdobnej pozícii min 5 rokov (prax vo výrobnej spoločnosti)
  - orientácia na výsledky, na ciele a na výzvy
  - znalosť platnej legislatívy
  - precíznosť, dynamickosť, spoľahlivosť, samostatnosť
  - prezentačné a rozhodovacie schopnosti
 • Driving license:
  B
Company information
 • Company:
  RF spol. s r. o.
  Továrenská 15
  90101, Malacky
 • Contact:
  Ing. Gogorová Michaela
  Michaela.Gogorova@fritz-group.com
  +42134796164Expired job offer, not possible apply.

new offer by e-mail:
Contact
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovak Republic

+421 (0)902 419 099